Podstawowe pojęcia w budownictwie

Widzę, ze jednak czytasz to, a więc decyzja została podjęta. Chcesz wejść w piękny świat budownictwa. Świat ogromy, nieprzewidywalny, zaskakujący, ale jednak rządzący się pewnymi stałymi prawami. Na początek postaram się przybliżyć Ci pewne nazewnictwo, tak by w czasie Twojej budowlanej podróży, wszystko było zrozumiałe.

Budownictwo

Spróbujmy zacząć od tego czym się zajmujemy. Budownictwo…
Co to w zasadzie jest? Większość ludzi zapewne stwierdzi, że to wznoszenie budynków. Trudno się z tym nie zgodzić. Ale czy to wszystko?
Powiedziałbym, że nie. Zanim budynek zostanie wzniesiony to musi zostać zaprojektowany, a gdy już po wielu latach zostanie zniszczony, musi zostać zburzony. Czy to też jest budownictwo?
Pewnie, że tak!
Gdy weźmiemy pod uwagę jeszcze fakt, że uczymy się go w szkole, czy tez na studiach, to śmiało możemy powiedzieć, że budownictwo to dziedzina wiedzy, nauki. Więc spróbujmy to zdefiniować. Określenie budynek jednak nie jest zbyt trafne, zastąpmy je pojęciem obiekt budowlany.

Budownictwo jest dziedziną wiedzy i działalności człowieka związaną z projektowaniem i wykonywaniem obiektów budowlanych oraz ich konserwacją i rozbiórką. [1]

Dlaczego pojęcie budynek zastąpiliśmy określeniem obiekt budowlany?
Ponieważ jest ono szersze.

przez pojęcie obiekt budowlany należy rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami
i urządzeniami;

c) obiekt małej architektury. [2]

Więc budynek i budowla to nie to samo?
Ludzie myślą, że to synonimy, jednak tak nie jest.

1. Budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; [2]

Rys. 1. Przykłada budynku [źródło własne]Rys. 1. Przykład budynku- dom jednorodzinny, parterowy. [źródło własne]

2. Budowla to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe… [2] itp.

Rys. 2. Przykład budowli- wiadukt w okolicy Rabowic. [źródło własne]

Pozostaje jeszcze wyżej wspomniany obiekt małej architektury:

3. Obiekt małej architektury to niewielki obiekt, a w szczególności:
a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. [2]

Podsumowanie

Zatem podstawy mamy za sobą. Teraz już potrafisz nazwać poprawnie większość obiektów budowlanych, które Cię otaczają. Już nie powiesz ze most jest budynkiem albo, że fabryka nim nie jest.

Ale przed wszystkim gdy ktoś Cię zapyta:
„czym właściwie jest to budownictwo, którym się tak pasjonujesz?” nie będzie problemów z odpowiedzią.

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Mirosława Popek, Bożena Wapińska, Podstawy budownictwa, WSIP, Warszawa 2009.
Ustawy:
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *