Układy konstrukcyjne budynków

Znasz już podstawowe pojęcia, wiesz czym jest budynek. W tym artykule poznasz pewne układy konstrukcyjne, którymi budynki się charakteryzują.

Elementy budynku

Budynek to obiekt budowlany przeznaczony do pobytu ludzi, dlatego też powinien spełniać pewne standardy. Musi być bezpieczny dla użytkownika pod względem konstrukcyjny oraz pożarowym. Ponadto materiały użyte do jego budowy powinny posiadać atest higieniczny.
Budynek składa się z wielu połączonych ze sobą elementów, każdy z nich pełni określoną dla niego funkcji, a wszystkie razem tworzą spójną całość.
Rozróżniamy dwa główne rodzaje elementów budynku:

1. elementy konstrukcyjne, które przenoszą obciążenia (np. dach, strop, ściana nośna, fundament);
2. elementy niekonstrukcyjne, które nie przenoszą obciążeń (np. dachówka, tynk, okładzina ścienna).

Jak się pewnie domyślasz, ważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa i stateczności budynku będą elementy konstrukcyjne i teraz się na nich skupimy.
Elementy te tworzą układy konstrukcyjne, które różnią się między sobą w zależności od tego w jaki sposób oparte są na nich przekrycia.

Układy konstrukcyjne budynków

Rozróżniamy:
1. układ podłużny– czyli taki w którym wszystkie ściany konstrukcyjne są równoległe do podłużnej osi budynku;
2. układ poprzeczny– analogicznie do powyższego, wszystkie ściany konstrukcyjne w takim budynku są równoległe do osi poprzecznej budynku (bądź prostopadłe do osi podłużnej – jak wolisz 🙂 );
3. układ mieszany– czyli pomieszanie z poplątaniem, sytuacja w której występują w budynku zarówno układy podłużne jak i poprzeczne;
4. układ krzyżowy– dotyczy sytuacji w której to przekrycie opiera się na wszystkich ścianach pomieszczenia.

Rys.1. Układy konstrukcyjne budynków [źródło własne]

Kilka słów o technologii wykonywania robót

Jak się pewnie domyślasz, budynki można stawiać z wykorzystaniem różnych metod. O szczegółowych ich zastosowaniach będziemy się uczyć później, na razie chciałbym powiedzieć jak je rozróżniamy:

1. metoda tradycyjna czyli po prostu murowanie, a więc konstrukcja z elementów drobnowymiarowych;
2. metoda uprzemysłowiona, w której rozróżniamy dwie:
a) monolityczną więc taką w której element powstaje na budowie. Montujemy deskowanie nadające kształt wykonywanemu elementowi, następnie je wypełniamy, a po upływie określonego czasu demontujemy uzyskując w ten sposób gotowy produkt;
b) prefabrykowaną tzn. taką w której gotowy element wykonany w fabryce produkcyjnej przyjeżdża na budowę i zostaje na niej wmontowany. Przykładem jest wszystkim znana wielka płyta.
3. metoda częściowo uprzemysłowiona czyli tradycyjna z elementami metody uprzemysłowionej, a więc kompozycja obu powyższych.

Podsumowanie

Znasz już zatem podstawowe metody stawiania budynków, potrafisz rozróżnić elementy konstrukcyjne od tych niekonstrukcyjnych oraz wskazać cztery układy ścian konstrukcyjnych. Oby tak dalej!

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Mirosława Popek, Bożena Wapińska, Podstawy budownictwa, WSIP, Warszawa 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *