Projekt organizacji budowy

Do tej pory pisałem o dokumentach obligatoryjnych, czyli takich jakie muszą zaistnieć w życiu każdej budowy. Teraz chciałbym przedstawić Ci pewien projekt, którego posiadanie nie jest konieczne, jednak w przypadku dużych budów może zaoszczędzić wielu problemów, a co za tym idzie, również kosztów…

Zobaczmy z czego się składa taki projekt:

1. Projektu zagospodarowania terenu budowy.
2. Projektu organizacji kierownictwa budowy– opracowywany wyłącznie na bardzo dużych, bądź przy skomplikowanych obiektach, gdzie kadra kierownicza jest rozbudowana. W innym przypadku tego typu projekt może być pozbawiony sensu.
3. Harmonogramu ogólnego budowy– spis terminów wykonania poszczególnych robót (szczegóły w jednym z kolejnych artykułów).
4. Harmonogramów szczegółowych– dodatkowy harmonogram, koncentrujący się na wybranym zagadnieniu (np. sprzęcie, materiale itp.).
5. Projektu koordynacji poszczególnych rodzajów robót, czyli szczególny harmonogram szczegółowy powstały na podstawie harmonogramu ogólnego, nieco go rozbudowujący. Przydatny szczególnie podwykonawcą.
6. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– dokumentu chroniącego zdrowie i życie pracowników na budowie.
7. Opisu organizacji stanowisk roboczych– powodujący znaczne uproszczenie pracy, a co za tym idzie podniesienie efektywności, a jak już pewnie z doświadczenia wiesz, na budowie czas to pieniądz 🙂

Zawsze należy pamiętać, że niezależnie od tego ilu kierowników robót na budowie się znajduje i jaki zakres obowiązków jest im przypisany, za budowę jako całokształt odpowiada kierownik budowy. Dzieje się tak za sprawą przepisów prawa budowlanego. Wszelkie czynności, które ciążą na barkach kierowników robót są po to by odciążyć głównego zarządzającego.

Przykładowy schemat organizacji kierownictwa budowy

W celu dobrego funkcjonowania budowy, kierownik powinien sam sporządzić plan organizacji budowy, w którym to określiłby zakres zadań oraz uprawnień kierowników robót oraz innych znaczących komórek organizacyjnych.

Rys. 1. Schemat organizacji kierownictwa budowy [źródło własne]

W powyższym schemacie organizacyjnym widzimy, że osobą wiodącą na budowie jest kierownik budowy, który może posiadać swojego asystenta oraz zastępcę. Dalej widzimy tzw. komórki sztabowe, jednak drabinka na nich się kończy. Oznacza to, że współpracują one wyłącznie „z górą”, więc nie mogą wydawać poleceń wykonawcą. Zadaniem komórek sztabowych jest współpracowanie z kierownikiem budowy, odciążenie go z pewnych obowiązków oraz wspomaganie w podejmowaniu decyzji.
Poniżej w strukturze widzimy Wykonawców, podzielonych na zespoły robocze kierowane przez poszczególnych majstrów (mogą to być także podwykonawcy) . Rolą majstrów jest dbanie o ciągłość pracy robotników, przydzielanie im zadań oraz kontrolowanie jakości prac przez nich wykonanych.

Cel projektu organizacji budowy

Odpowiednio wcześnie ustalony projekt organizacji może zaoszczędzić w przyszłości konfliktów wynikających z niezrozumienia, ponieważ jasno precyzuje obowiązki wszystkich uczestników procesu budowlanego. Ponadto znacznie ułatwia i porządkuje prace Kierownictwa. Wiesz pewnie i nie raz doświadczyłeś, że jeśli Twoje miejsce pracy jest posprzątane i wszystko ma swoje miejsce, to zadania z którymi musisz się mierzyć, jakoś w magiczny sposób wykonują się znacznie prościej, prawda ? 🙂

Podsumowanie

Jak zatem uważasz, projekt organizacji budowy ma sens czy lepiej sobie darować? Jak byś postąpił gdybyś budował swój dom, a jak gdybyś był kierownikiem budowy wielkości Empire State Building?

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Tadeusz Maj, Organizacja i przygotowanie budowy, WSIP, Warszawa 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *