Ściany

Pionowego podziału przestrzeni obiektu budowlanego dokonujemy za pomocą ścian. Pozwalają one podzielić obiekt na pomieszczenia, osłonić go przed czynnikami zewnętrznymi, ale również przenoszą obciążenia od ciężaru własnego, a w pewnych przypadkach nawet znacznie większe…

Podział ścian

1. Ze względu na umiejscowienie:

a) zewnętrzne, nadające kształt obiektowi budowlanemu, działające na niego ochronnie, zapobiegające działaniom czynników zewnętrznych;
b) wewnętrzne, współpracujące ze ścianami zewnętrznymi, mają za zadanie usztywnić obiekt.

2. Ze względu na funkcję:

a) konstrukcyjne, zwane również nośnymi. Przenoszą na fundament nie tylko obciążenia związane z ciężarem własnym oraz urządzeń do niech przymocowanych, ale także obciążenia przekazane z innych elementów budynku, a także obciążenia zewnętrzne (np. parcie wiatru);
b) izolacyjne (niekonstrukcyjne), w przeciwieństwie do ścian konstrukcyjnych, nie przenoszą obciążeń z innych elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Wyróżniamy:
– ściany wypełniające, stanowiące wyłącznie wypełnienie między innymi elementami;
– ściany osłonowe, zewnętrzne chroniące budynek przed czynnikami atmosferycznymi;
– ścianki działowe, wewnętrzne wydzielające przestrzeń wewnątrz obiektu budowlanego.

3. Ze względu na technologię wykonania:

a) ściany wieńcowe- drewniane konstrukcje wykonane np. z bali lub belek drewnianych. Najprostsze budynku jednoizbowe wykonywane z wieńcy, czyli czterech połączonych ze sobą w narożnikach bali. Połączenia wykonuje się na złącza ciesielskie, czyli wykonane za pomocą nacięć i zazębień, bez kleju i łączników mechanicznych. Pierwszą warstwę bali układa się na drewnianej podwalinie, która powinna być zakotwiona w fundamencie;
b) ściany murowane– wykonane z drobnowymiarowych elementów murowych połączony ze sobą zaprawą. Zapewnienie wytrzymałości i stateczności odbywa się poprzez przewiązanie elementów. Spoina pionowa elementów łączonych w warstwie poprzedniej powinna być przykryta pełną powierzchnią elementu warstwy następnej;
c) ściany bezspoinowe– wykonywane z plastycznego materiału układanego w specjalnej formie. Zwykle wykonywane jako żelbetowe. Materiał po ułożeniu w formie z czasem twardnieje i nabiera odpowiedniej wytrzymałości, wówczas następuje demontaż formy;
d) ściany prefabrykowane– gotowe do wbudowania, wykonane poza budową elementy średnio- lub wielkowymiarowe, produkowane również na indywidualne zamówienia klienta.

4. Ze względu na rodzaj użytego materiału

a) jednowarstwowe – wykonane jako jednorodne, czyli z jednego materiału budowlanego. Głównie z pustaków lub bloczków, z uwagi da duże wymiary elementów, szybkie w wykonaniu;
b) dwuwarstwowe, zbudowane z warstwy nośnej oraz warstwy izolacyjnej, obie warstwy zazwyczaj pokryte tynkiem;
c) szczelinowe, zbudowane z warstwy nośnej, warstwy izolacyjnej z pustką powietrza oraz warstwy elewacyjnej.

Podsumowanie

Teraz już znasz podstawowe podziały ścian. Usiądź zatem we własnym pokoju rozejrzyj się dookoła i spróbuj nazwać i jak najdokładniej opisać wszystkie znajdujące się tam ściany.
I co? Udało się?
Zobacz jak zupełnie inaczej postrzegamy otaczająca nas rzeczywistość, gdy ją lepiej poznamy 🙂

Wiedza kluczem do poznania…

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Mirosława Popek, Bożena Wapińska, Podstawy budownictwa, WSIP, Warszawa 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *