Zasady zagospodarowania terenu budowy

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę… Dobrze zorganizowana gospodarka materiałowa, logistyka transportowa i magazynowa to może nie zarobek bezpośredni, ale znaczne oszczędności dla inwestora. Ale czy tylko z uwagi na pieniądze dbamy o właściwe zagospodarowanie placu budowy?

Czynności wstępne

Jak już wiesz z poprzednich artykułów, zanim kierownik budowy zacznie w pełni realizować swoje zadania, najpierw z przyczyn formalnych musi odbyć się przekazanie terenu budowy. Dokumentem to potwierdzającym jest protokół wprowadzenia na budowę, który zawiera informację dotyczące wszystkiego co znajduje się na placu budowy (drzewa, strumyki, obiekty itp.). Obecnie najczęściej dokumentacja ta jest wzbogacana aktualnymi zdjęciami.

Podstawa prawna zagospodarowania terenu budowy

Kierownik budowy jest zobowiązany do dbałości o właściwe i rzetelne przestrzeganie prawa na budowie, w tym zagospodarowanie terenu budowy. Niektóre jego elementy wynikają z prawa budowlanego, inne określa technologia wykonywania robót albo kodeks pracy bądź przepisy bhp. Zadaniem Kierownika jest przygotowanie projektu zagospodarowania terenu budowy w oparciu o różnego rodzaju harmonogramy (np. ogólny, zatrudnienia, zużycia materiałów itp.)
W przypadku małych budów, rzadko zostaje sporządzany projekt zagospodarowania terenu. Zwykle doświadczony kierownik potrafi bardzo szybko rozplanować teren i sporządzić odręczny szkic na planie sytuacyjnym, co zwykle jest wystarczające.

Zaplecze budowy

Aby budowa mogła sprawnie i właściwie funkcjonować, należy w odpowiedni sposób zorganizować jej zaplecze. W tym celu należałoby zacząć od wykonania zabezpieczeń oraz ogrodzenia terenu budowy i wywieszenia tablicy informującej o prowadzonych robotach. Należy też pamiętać, że konieczne na budowie jest wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników oraz kadry kierowniczej jak również doprowadzenie wszystkich niezbędnych mediów takich jak woda i prąd. Po wykonaniu tych kilku podstawowych czynności możemy zająć się przygotowaniem infrastruktury. Głównie drogi dojazdowej, magazynów i składowisk. Oczywiście nie wszystkie z podanych powyżej czynności muszą być wykonane od razu, jednak kolejność podana powyżej wydaje się najbardziej odpowiednia

Przykładowy projekt zagospodarowania terenu budowy

Poniżej przykład projektu zagospodarowania ternu budowy trzech domów jednorodzinnych w technologii tradycyjnej.
Rysunek zaczerpnięty z podręcznika, Organizacja i przygotowanie budowy autorstwa Tadeusz Maja [1].


Rys. 1. Zagospodarowania ternu budowy trzech domów jednorodzinnych w technologii tradycyjnej [1]

Podsumowanie

A jak na Twoich budowach? Zawsze jest dostęp do pomieszczenia socjalnego? Zawsze jest rzetelnie opracowywany projekt zagospodarowania terenu budowy ?
Tak… wiem jak to jest. Teoria teorią, a życie życiem.
Jednak wierzę w to, że jeśli i Ja i Ty będziemy wdrażać w życie budowlane dobre praktyki, to z czasem uda nam się poprawić standardy pracy na polskich, a może i światowych budowach.

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Tadeusz Maj, Organizacja i przygotowanie budowy, WSIP, Warszawa 2013.

Komentarz do “Zasady zagospodarowania terenu budowy

  • 8 listopada 2020 o 23:03
    Permalink

    Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu budowy jest to wyposażenie niezbędne do właściwego organizacyjnie i technologicznie prowadzenia robót budowlanych w określonych warunkach i na określonej działce budowlanej. Powinno także zapewnić pracownikom warunki do bezpiecznej pracy oraz higieniczne warunki przebywania na budowie.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *