Zabezpieczenie placu budowy

Prawo, prawo… echhh… Wiele razy już o nim mówiliśmy i teraz znowu do niego wracamy. Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, regulują sposób zagospodarowania terenu budowy. Czy to źle? Gotowe przepisu podane na tacy, to przecież luksus. To jak upiec sernik wg przepisu lub stworzyć zaprawę zgodnie z recepturą. Czy aby na pewno?

Rodzaje ogrodzenia terenu budowy

Zabezpieczenie dostępu do placu budowy jest niezwykle istotne nie tylko z uwagi na możliwość kradzieży, ponieważ nie jest ono wystarczające, ale przed wszystkim chroni nas przed wtargnięciem osób postronnych. Nie możemy dopuścić do sytuacji gdzie na budowie odbywają się prace, często niebezpieczne, a na jej placu kręcą się przypadkowe nieprzeszkolone osoby. Stwarzałoby to bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Jakie zatem ogrodzenie zastosować?
Dowolne spełniające swoją rolę. W zależności od budowy, jej lokalizacji, wielkości itp. możemy zastosować:

a) ogrodzenie pełne – stosowane głównie w miastach, w miejscach gdzie nasilenie ruchu ulicznego jest duże. Przykładem może być przęsło trapezowe;

b) ogrodzenie ażurowe– stosowane tam gdzie ogrodzenie pełne ograniczałoby widoczność, oraz na obszarach pozamiejskich gdzie natężenie ruchu jest zdecydowanie mniejsze.

Wymagania stawiane ogrodzeniom

Przede wszystkim wysokość. Niezależnie od tego na jakie ogrodzenie się zdecydujemy, powinno ono mieć przynajmniej 150cm wysokości, w praktyce ogrodzenia są raczej wyższe. Ponadto powinna w nim znajdować się jakaś brama wjazdowa, a najlepiej dwie (o tym dlaczego powiemy sobie w następnym artykule). Minimalna szerokość bramy wjazdowej to trzy mety, wygodna to cztery.

Dobrze mamy zatem bramę, ale co z furtką? Powinna być czy też nie? Otóż powinna być furtka o szerokości 80cm, dla wygody można przyjąć metr. Brama przeznaczona wyłącznie do celów transportowych, a furtka do celów komunikacyjnych.

Jak to jest w praktyce ?

W zależności od budowy. Na dużych i średnich budowach, zaplecze budowlane w większości jest przygotowane bardzo profesjonalnie. Sanitariaty, ogrodzenie i infrastruktura zorganizowane są bardzo poprawnie. Szczególnie wśród firm działających w ramach porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie, jeśli nie wiesz czym ono jest to odsyłam Cię do strony internetowej http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl, tam się ze wszystkim zapoznasz.

Co natomiast na małych budowach?

Przez małe budowy rozumiemy domki jednorodzinne, bliźniaki itp. Tam niestety w większości przypadków zaplecza budowy nie ma lub jest niepełne, nieodpowiednio przygotowane. Szczególnie na terenach pozamiejskich. Ogrodzenia budowy jest wykonane ze zwykłej biało- czerwonej taśmy ostrzegawczej, bądź nie ma go wcale.
Dlaczego? Ponieważ ogrodzenie kosztuje, a płacić za to powinien inwestor.

No tak, powiesz pewnie: „ale chwila, skoro na każdej budowie musi być kierownik budowy, a to on odpowiada za zagospodarowanie zaplecza i w tym za ogrodzenie terenu budowy to dlaczego godzi się na jego brak?”
Otóż, działania kierowników budowy na mniejszych budowach, pozostawia co nieco do życzenia… Kierownik taki przeważnie bywa rzadko na budowie i godzi się na wiele ustępstw.
Nie powinno tak być, to jasne, ale niestety taką mamy rzeczywistość.

Tablica informacyjna

Żółty prostokąt o wymiarach 90x70cm. z czarnymi czterocentymetrowymi napisami, umieszczony od strony drogi dojazdowej, bądź drogi publicznej to tablica informacyjna. Umieszcza się ją w takim miejscu i na takiej wysokości by swobodnie można było odczytać zamieszczone na niej informacje znajdując się poza ogrodzeniem budowy.

Podsumowanie

Teraz już wiesz co nieco o ogrodzeniu, znasz jego podstawowy podział, wiesz jak wygląda niechlubna praktyka budowlana i potrafisz poprawnie wskazać miejsce zamontowania tablicy informacyjnej. Temat jak zwykle nie został wyczerpany, przedstawiłem tylko jego namiastkę.
Wiesz…, w budownictwie chyba żadnego tematu nie da się w pełni wyczerpać i za to je właśnie kochamy, nieprawdaż? 🙂

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Tadeusz Maj, Organizacja i przygotowanie budowy, WSIP, Warszawa 2013.
Ustawy i rozporządzenia:
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1228 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *