Stropy

Z naszych rozważań wynika, że mamy już solidne fundamenty, nośne ściany i trochę zapału do dalszej nauki 🙂 . Czas zatem zacząć piąć się do góry. Co prawda na górę, wchodzimy po schodach, ale by móc się nimi wspinać należy mieć gdzie stanąć, zatem najpierw kilka słów o stropach…

Warstwy i zadania stropów

Stropy składają się z trzech podstawowych „warstw”: konstrukcji nośnej przykrytej od góry podłogą następnej kondygnacji, a od dołu sufitem kondygnacji poprzedniej.

Konstrukcją nośną może być płyta (zazwyczaj żelbetowa) bądź zespół elementów takich jak belki, żebra oraz wypełnienie.
Żebro to rodzaj belki konstrukcyjnej współpracującej z płytą w celu przeniesienia obciążenia.
Wypełnienie mogą stanowić prefabrykaty izolacyjno- konstrukcyjne w postaci np. pustaków stropowych.
Podłoga skład się z posadzki oraz warstw podkładu podłogowego. Natomiast sufit to rzecz gustu. W przypadku stropów drewnianych można stosować wykonany z desek, natomiast w przypadku stropów żelbetowych częściej posiłkujemy się tynkowaniem lub podwieszeniem z płyt g-k.

Jak każdy element konstrukcyjny budynku, stropy pełnią określone funkcje związane z przenoszeniem obciążenia oraz ciężaru własnego na niższe kondygnacje, ale czy jest to ich jedyne zadanie? Jasne, że nie. Za co zatem jeszcze stropy odpowiadają?
– zapewniają poziomy podział budynku, tworząc jednocześnie przegrodę nie tylko optyczną, ale również cieplną, akustyczną, a nawet ogniochronną;
– usztywniają budynek w poziomie;
– zapewniają podłoże dla podłóg.

Rodzaje i podziały

Tak jak i w życiu tak i w budownictwie, wszystko można podzielić na rodzaje w zależności od przyjętych kryteriów. Ze stropami jest identycznie. Możemy wziąć pod uwagę materiał konstrukcyjny, wówczas będziemy mówili o stropach drewnianych, żelbetowych, stalowo- betonowych itp.. Można też wziąć pod uwagę położenie w budynku, wtedy będziemy mówili o stropach międzypiętrowych, nadpiwnicznych lub stropach poddasza. My natomiast skupimy się na podziale pod względem konstrukcyjnych podając kilka przykładów:

1. Stropy belkowe– składają się z belek nośnych oraz wypełnienia przekazującego na nie obciążenie.


Rys. 1. Przykład stropu belkowego- strop Kelina [Schemat pochodzi z serwisu budujemydom.pl][3]

2. Stropy płytowe- stropy jednakowe na całej długości. Mogą być wykonane w całości jako monolityczne lub w części prefabrykowane.

3. Stropy płytowo- żebrowe– konstrukcje nośną stanowią żebra, połączone od góry płytą. Zazwyczaj konstrukcja żelbetowa- monolityczna.

4. Stropy gęstożebrowe- składają się z żeber ustawionych w określonych odstępach, które to wypełniają pustaki. Natomiast całość przykrywa monolityczna płyta spajająca elementy.

Podzielmy sobie jeszcze stropy ze względu na sposób wykonania:

1. Monolityczne- czyli w całości wykonane na placu budowy. Zazbrojone i betonowane we wcześniej przygotowanym urządzeniu formującym zwanym deskowaniem. Niekiedy zamiast deskowania używa się nazwy szalunek, jednak przez wielu znawców budownictwa jest to uważane za błąd.
2. Prefabrykowane- konstrukcja powstała poza budową, dostarczona na jej plac i wbudowana przy użyciu sprzętu ciężkiego. Stropy te tworzą gotowe, ułożone obok siebie elementy.
3. Prefabrykowano- monolityczne- składają się z prefabrykowanych elementów nośnych i wypełniających, które połączone są betonem scalającym je w jedną konstrukcję.

Podsumowanie

Teraz już wiesz czym są stropy, jakie pełnią funkcje i znasz ich podstawowe rodzaje. Szczegółowo będziemy je omawiać w przyszłości przy okazji innych kurów, w ramach podstaw budownictwa chciałem Tobie tylko zobrazować czym one są i jak mogą wyglądać 🙂

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura
1. Mirosława Popek, Bożena Wapińska, Podstawy budownictwa, WSIP, Warszawa 2009.
2. Jarosław Z. Mirski, Krzysztof Łącki, Budownictwo z technologią 2, WSIP, Warszawa 1998.
Strony Internetowe:
3. www.budujemydom.pl [online] [dostęp 09 kwietnia 2019, godzina 19.20] Dostępne w Internecie: https://www.budujemydom.pl/sciany-i-stropy/13662-co-to-jest-strop-kleina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *