Harmonogramy budowlane

Wielu znawców i mówców motywacyjnych często opowiada o tym jak istotne w optymalizacji naszej pracy jest planowanie. Działanie bez określonych ram czasowych to błądzenie we mgle. Plan pracy można ustalić na jedne dzień, na tydzień, a nawet na rok czy też więcej. Ok, ale czy można ten model jakoś przenieść do budownictwa? Jasne, że tak 🙂
Czytaj dalej

Metody organizacji pracy

Wszyscy doskonale wiemy, że nasze ukochane budownictwo jest dosyć szczególną branżą przemysłu. Wiele czynników wpływa na jej unikalny charakter, z którym musimy się mierzyć. Dzięki dobrej znajomości specyfiki branży oraz metod organizacji, możemy sobie znacznie ułatwić budowlane życie. Czytaj dalej

Drogi na placu budowy

Lekki transport na plac budowy? Tak… lekki… raptem kilka ton.
Budownictwo słynie z częstego i ciężkiego transportu, nie rzadko wielkogabarytowego. Prawdą jest, że obecne budowy nie wymajają dużych placów do składowania materiałów, ponieważ na przestrzeni lat sieć hurtowni i producentów rozwinęła się tak bardzo, że wiele materiałów jesteśmy w stanie zamówić „na już” wykonując jedne telefon. Nie mniej jednak każdy wbudowywany materiał na budowę musi dojechać.

Czytaj dalej

Zabezpieczenie placu budowy

Prawo, prawo… echhh… Wiele razy już o nim mówiliśmy i teraz znowu do niego wracamy. Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, regulują sposób zagospodarowania terenu budowy. Czy to źle? Gotowe przepisu podane na tacy, to przecież luksus. To jak upiec sernik wg przepisu lub stworzyć zaprawę zgodnie z recepturą. Czy aby na pewno?

Czytaj dalej

Zasady zagospodarowania terenu budowy

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę… Dobrze zorganizowana gospodarka materiałowa, logistyka transportowa i magazynowa to może nie zarobek bezpośredni, ale znaczne oszczędności dla inwestora. Ale czy tylko z uwagi na pieniądze dbamy o właściwe zagospodarowanie placu budowy?

Czytaj dalej

Odbiór robót budowlanych

Wykonanie każdego w etapu robót, bądź też całości wykonanych prac, wieńczy kontrola poprawności ich wykonania. Sprawdza się zgodność z projektem, sposób wykonania oraz jakość. Proces ten nazywamy odbiorem robót, a w zależności od jego zakresu określamy mianem częściowego bądź końcowego. Czytaj dalej

Dokumentacja jakościowa wyrobów budowlanych

Prawo budowlane, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, reguluje dopuszczane do użytku wyroby budowlane. Daje to użytkownikowi gwarancję bezpieczeństwa zarówno użytkowego, konstrukcyjnego, pożarowego jaki i higienicznego i zdrowotnego. Wszystkie wyroby budowlane muszą tzw. wymagania podstawowe.

Czytaj dalej

Plan bioz

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, to dokument mający chronić życie i zdrowie pracowników. Jego celem jest zidentyfikowanie zagrożeń oraz wdrożenie sposobów służących zapobieganiu wypadkom na etapie realizacji inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nawet idealny plan w momencie gdy nie jest skrupulatnie wdrażany w życie i sumiennie przestrzegany, w niczym nie pomoże.

Czytaj dalej

Projekt organizacji budowy

Do tej pory pisałem o dokumentach obligatoryjnych, czyli takich jakie muszą zaistnieć w życiu każdej budowy. Teraz chciałbym przedstawić Ci pewien projekt, którego posiadanie nie jest konieczne, jednak w przypadku dużych budów może zaoszczędzić wielu problemów, a co za tym idzie, również kosztów…

Czytaj dalej

Dziennik budowy

Wielu z nas w młodości prowadziło różne dzienniki, zwane niekiedy pamiętnikami. Były to spisu poszczególnych dni, bądź co ważniejszych zdarzeń w naszym życiu. Nikt nas pewnie nie zdawał sobie wówczas sprawy, że czynność ta jest mocno powiązana z funkcją kierownika budowy…

Czytaj dalej

Umowa o roboty budowlane

Można się z kimś umówić na randkę albo na piwo. Można się umówić na zakup bądź sprzedaż. Można się też umówić w zakresie wykonania określonych prac budowlanych. W tym celu należy zawrzeć kontrakt zwany umową o roboty budowlane.
Czymże jest owa umowa? Tak naprawdę jest to swego rodzaju umowa o dzieło. Dokładnie definiuje ją Kodeks cywilny Art. 647: Czytaj dalej