Fundamenty bezpośrednie

Pojęcie „fundament” w życiu, nawet poza budowlanym jest stosowane dość powszechnie. Określa się niektóre rzeczy mianem „wiedzy fundamentalnej”, albo mówi się, że „… trzeba zbudować dobry fundament by móc …” „zbudujcie to na silnym fundamencie jakim jest…” itp..
Można zatem od razu stwierdzić, ze element zwany fundamentem jest dość istotny z budowlanego punktu widzenia. Czytaj dalej