Odbiór robót budowlanych

Wykonanie każdego w etapu robót, bądź też całości wykonanych prac, wieńczy kontrola poprawności ich wykonania. Sprawdza się zgodność z projektem, sposób wykonania oraz jakość. Proces ten nazywamy odbiorem robót, a w zależności od jego zakresu określamy mianem częściowego bądź końcowego. Czytaj dalej