Dokumentacja jakościowa wyrobów budowlanych

Prawo budowlane, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, reguluje dopuszczane do użytku wyroby budowlane. Daje to użytkownikowi gwarancję bezpieczeństwa zarówno użytkowego, konstrukcyjnego, pożarowego jaki i higienicznego i zdrowotnego. Wszystkie wyroby budowlane muszą tzw. wymagania podstawowe.

Czytaj dalej